Lista postępowań PZP

Pozycje 1-25 z 39  pokazuj  pozycji

22/2022 Wykonanie instalacji wentylacji i klimatyzacji pomieszczeń w Przychodni Lekarskiej przy ul. Dragonów 6A w Warszawie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa Wola-Śródmieście Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-09-28 2022-10-25 09:30 2022-11-15
20/2022 Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych dla Przychodni SPZOZ Warszawa Wola-Śródmieście Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa Wola-Śródmieście Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-07-22 2022-08-10 09:30 2022-08-29
17/2022 Wykonanie instalacji klimatyzacji na II piętrze budynku Przychodni przy ul. Elekcyjnej 54 w Warszawie. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa Wola-Śródmieście Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-06-23 2022-07-13 09:30 2022-08-29
16/2022 Sukcesywne dostawy odczynników do hematologii wraz z dzierżawą analizatora do Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Warszawa Wola – Śródmieście Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa Wola-Śródmieście Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-06-21 2022-06-30 09:30 2022-08-29
14/2022 Wykonanie instalacji klimatyzacji wraz z pracami towarzyszącymi w Przychodni przy ul. Nowolipie 31 w Warszawie. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa Wola-Śródmieście Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-06-06 2022-06-27 09:30 2022-08-29
13/2022 Dostawa sprzętu medycznego dla Przychodni SPZOZ Warszawa Wola-Śródmieście Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa Wola-Śródmieście Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-05-18 2022-05-26 09:30 2022-06-30
12/2022 Opieka serwisowa oprogramowania Kamedica Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa Wola-Śródmieście Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-05-10 2022-05-20 09:30 2022-06-30
11/2022 Opieka serwisowa oprogramowania Kamedica Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa Wola-Śródmieście Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-04-29 2022-05-09 09:30 2022-05-10
10/2022 Sukcesywne dostawy szczepionek dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Warszawa Wola – Śródmieście, II Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa Wola-Śródmieście Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-04-04 2022-04-29 08:30 2022-06-30
9/2022 Dostawa sprzętu medycznego (usg) dla Przychodni SPZOZ Warszawa Wola-Śródmieście Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa Wola-Śródmieście Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-03-24 2022-04-01 09:30 2022-05-05
7/2022 „Sukcesywne dostawy materiałów opatrunkowych dla SPZOZ Warszawa Wola-Śródmieście” Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa Wola-Śródmieście Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-03-21 2022-03-29 09:30 2022-04-08
6/2022 Modernizacja pomieszczeń w budynku Przychodni przy ul. Szlenkierów 10 w Warszawie. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa Wola-Śródmieście Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-02-16 2022-03-07 09:30 2022-05-05
5/2022 Dostawa sprzętu do radiowizjografii dla Przychodni SPZOZ Warszawa Wola-Śródmieście Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa Wola-Śródmieście Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-02-11 2022-02-21 09:30 2022-03-07
4/2022 Wykonanie instalacji klimatyzacji w Przychodni przy ul. Szlenkierów 10 w Warszawie. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa Wola-Śródmieście Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-02-07 2022-02-25 09:30 2022-05-05
3/2022 Modernizacja pomieszczeń w budynku Przychodni przy ul. Szlenkierów 10 w Warszawie. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa Wola-Śródmieście Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-01-27 2022-02-15 09:30 2022-02-22
2/2022 Sukcesywne dostawy szczepionek dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Warszawa Wola – Śródmieście, I Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa Wola-Śródmieście Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-01-24 2022-02-08 09:30 2022-02-22
29/2021 Dostawa sprzętu medycznego dla Przychodni SPZOZ Warszawa Wola-Śródmieście nr sprawy 29/2021 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa Wola-Śródmieście Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-12-14 2021-12-22 09:30 2022-02-22
28/2021 Dostawa drukarek dla SPZOZ Warszawa Wola-Śródmieście Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa Wola-Śródmieście Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-12-07 2021-12-15 09:30 2022-02-22
25/2021 Dostawa sprzętu do radiowizjografii dla Przychodni SPZOZ Warszawa Wola-Śródmieście Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa Wola-Śródmieście Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-12-06 2021-12-14 09:30 2021-12-14
27/2021 „Sukcesywne dostawy zamkniętego aspiracyjno – próżniowego systemu do pobierania krwi wraz z dzierżawą czytnika ze skanerem do odczytu OB” Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa Wola-Śródmieście Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-11-30 2021-12-09 09:30 2022-02-22
26/2021 Dostawa sprzętu komputerowego dla SPZOZ Warszawa Wola-Śródmieście Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa Wola-Śródmieście Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-11-23 2021-12-02 09:30 2022-02-22
24/2021 Świadczenie usług w zakresie dzierżawy łączy światłowodowych dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Warszawa Wola – Śródmieście Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa Wola-Śródmieście Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-10-29 2021-11-09 09:30 2022-02-22
23/2021 „Sukcesywne dostawy materiałów opatrunkowych dla SPZOZ Warszawa Wola-Śródmieście” Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa Wola-Śródmieście Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-10-28 2021-11-10 09:30 2022-02-22
22/2021 Sukcesywne dostawy szczepionek dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Warszawa Wola – Śródmieście, III Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa Wola-Śródmieście Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-10-22 2021-11-19 08:30 2022-02-22
19/2021 Dostawa unitów stomatologicznych dla Przychodni SPZOZ Warszawa Wola-Śródmieście Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa Wola-Śródmieście Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-09-23 2021-10-12 09:30 2021-11-16

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa